Brukermanual

Påføres 1 til 2 ganger i døgnet etter behov.